Forum SP-Gestion

Forum de la communauté SP-Gestion pour partager vos idées, suivre l'avancement du projet et obtenir de l'aide.

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 2020-12-28 08:38:28

Colin Henriksson
Membre
Inscription : 2020-09-01
Messages : 0

Bästa Levitra

Beskrivning av Levitra

Kemiskt namn: vardenafil. Vardenafil tillhör en grupp läkemedel som fördröjer verkan av enzymer som kallas fosfodiesteraser och som kan störa erektilfunktionen. Vardenafil används för att behandla män med erektil dysfunktion (även kallad sexuell impotens) eftersom det ökar blodflödet till penis under sexuell stimulering. Utan fysisk stimulering av penis fungerar vardenafil inte för att orsaka erektion. Vardenafil är inte indicerat för användning hos kvinnor.

Hur ska detta läkemedel användas?

Vardenafil kommer som en tablett och en snabbt sönderfallande (löser sig i munnen och sväljs utan vatten) tablett som tas genom munnen. Det tas vanligtvis efter behov, med eller utan mat, 60 minuter före sexuell aktivitet. Vardenafil ska vanligtvis inte tas oftare än en gång var 24: e timme. Om du har vissa hälsotillstånd eller tar vissa mediciner kan din läkare be dig att ta vardenafil mindre ofta. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apoteksperson att förklara alla delar du inte förstår. Ta vardenafil exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.
Om du tar den snabbt sönderfallande tabletten, kontrollera blisterförpackningen innan du tar din första dos. Använd inte något läkemedel från förpackningen om någon av blåsorna är sönderriven, trasig eller inte innehåller tabletter. Följ förpackningsanvisningarna för att ta bort tabletten från blisterförpackningen. Försök inte skjuta tabletten genom folien. När du har tagit ut tabletten från blisterförpackningen, placera den omedelbart på tungan och stäng munnen. Tabletten löses snabbt upp. Ta inte den snabbt sönderfallande tabletten med vatten eller andra vätskor.
Din läkare kommer förmodligen att starta dig med en genomsnittlig dos av vardenafil-tabletter och öka eller minska din dos beroende på ditt svar på medicinen. Om du tar de snabbt sönderfallande tabletterna kommer din läkare inte att kunna justera din dos eftersom de snabbt sönderfallande tabletterna endast finns i en styrka. Om du behöver en högre eller lägre dos kan din läkare ordinera de vanliga tabletterna istället. Tala om för din läkare om vardenafil inte fungerar bra eller om du upplever biverkningar.
Vardenafil-sönderdelande tabletter kan inte ersättas med vardenafil-tabletter. Se till att du bara får den typ av vardenafil som ordinerats av din läkare. Fråga din apotekspersonal om du har några frågor om vilken typ av vardenafil du fick.

Viagra, Cialis och Levitra - vilket är bäst?

Jag frågas ofta vilken som är den bästa av de tre vanligaste erektil dysfunktionsbehandlingarna: Viagra, Levitra eller Cialis. Det finns inget enkelt svar på denna fråga, eftersom vissa män tycker att en behandling fungerar bättre för dem än de andra. Det finns dock några intressanta skillnader ...
Olika läkemedel mot erektil dysfunktion passar olika människor, men det är svårt att säga vilken som är bäst för dig tills du har testat dem alla.
Medan en viss erektil dysfunktionsmedicin kanske inte fungerar för dig första gången rekommenderar vi att du tar den minst åtta gånger innan du ger upp och försöker en annan. Det beror på att det ofta kan ta så lång tid att avgöra om ett läkemedel är rätt för dig.
Vi föreslår ofta att män först försöker alla tre erektil dysfunktionsmediciner för att se vilka som är bäst för dem, och vi erbjuder ett startpaket med Viagra, Levitra och Cialis för dem som är lämpliga.

Du hittar den mest detaljerade informationen om Levitra och Vardenafil på webbplatsen på Internet - https://prislevitra.com/

Hors ligne

Pied de page des forums